Witaj gościu, Jeśli czytasz tę wiadomość to znaczy że nie jesteś zarejestrowany. Kliknij i zarejestruj się by w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszego forum.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Per aspera ad astra" - konkurs astronomiczny
#1
REGULAMIN KONKURSU ASTRONOMICZNEGO „PER ASPERA AD ASTRA"


§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Per aspera ad astra".

2. Konkurs jest elementem obchodów "Międzynarodowego Roku Astronomii 2009".

3. Konkurs - trwa od 17 stycznia 2009 r. do 5 grudnia 2009 r. (do 12 grudnia 2009 r.)*


§ 2 - UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik forum (Astro4u; AstroForum; Astromaniak).

2. Każdy uczestnik może przesyłać odpowiedzi tylko z jednego konta (1 uczestnik - 1 nick). W szczególnych przypadkach (np. chwilowy problem z wejściem na forum) uczestnik może przesłać zadania z innego konta (np. z drugiego forum), ale należy wówczas poinformować o tym  organizatora.

3. W konkursie nie może brać udziału organizator, a także członkowie jego rodziny.


§ 3 - ZASADY KONKURSU

1. Konkurs składa się z 20 kolejek. Każda kolejka składa się z 20 zadań.
    Razem stanowi to 400 zadań dla upamiętnienia 400-lecia zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych.

2. Każda kolejka składa się z 20 zadań o następującej tematyce:

a) historia astronomii - 5 zadań
b) budowa wszechświata - 5 zadań
c) zjawiska astronomiczne - 5 zadań
d) misje kosmiczne - eksploracja Układu Słonecznego - 5 zadań

3. Za poprawne rozwiązanie zadań przyznawane są punkty. Za jedno zadanie można otrzymać od 1 do 6 punktów. Liczba punktów zależna jest od stopnia trudności oraz złożoności zadania. Suma z 20 zadań daje zawsze 60 pkt. Dodatkowe punkty przyznawane są za szybkie przesłanie odpowiedzi.

W każdej z 20 kolejek  można zdobyć maksymalnie 66 pkt.
66 lat to okres jaki upłynął od wydania dzieła Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" do momentu zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych (1543-1609).

PUNKTACJA:

- punkty przyznawane za poprawne rozwiązanie zadań - maksymalnie 60 pkt. za 1 kolejkę
- punkty przyznawane za czas przesłania zadań - maksymalnie 6 pkt. za 1 kolejkę

6 pkt. - zadania przesłane do 30 minut od ich zamieszczenia
5 pkt. - zadania przesłane do 1 godziny od ich zamieszczenia
4 pkt. - zadania przesłane do 2 godzin od ich zamieszczenia
3 pkt. - zadania przesłane do 3 godzin od ich zamieszczenia
2 pkt. - zadania przesłane do 6 godzin od ich zamieszczenia
1 pkt. - zadania przesłane do 24 godzin od ich zamieszczenia

4. Zadania przedstawiane są zgodnie z przedstawionym niżej  terminarzem, w soboty o godzinie 19:00. Rozwiązania zadań należy przesłać jako Prywatną Wiadomość do organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać ich na forum! Zadania można przesyłać w ciągu 7 dni od ich zamieszczenia.

TERMINARZ:

01 kolejka - 17.01.2009 - godz. 19:00
02 kolejka - 31.01.2009 - godz. 19:00
03 kolejka - 14.02.2009 - godz. 19:00
04 kolejka - 07.03.2009 - godz. 19:00
05 kolejka - 21.03.2009 - godz. 19:00
06 kolejka - 04.04.2009 - godz. 19:00
07 kolejka - 18.04.2009 - godz. 19:00
08 kolejka - 09.05.2009 - godz. 19:00
09 kolejka - 30.05.2009 - godz. 19:00
10 kolejka - 13.06.2009 - godz. 19:00
11 kolejka - 04.07.2009 - godz. 19:00
12 kolejka - 18.07.2009 - godz. 19:00
13 kolejka - 01.08.2009 - godz. 19:00
14 kolejka - 29.08.2009 - godz. 19:00
15 kolejka - 12.09.2009 - godz. 19:00
16 kolejka - 03.10.2009 - godz. 19:00
17 kolejka - 24.10.2009 - godz. 19:00
18 kolejka - 07.11.2009 - godz. 19:00
19 kolejka - 21.11.2009 - godz. 19:00
20 kolejka - 05.12.2009 - godz. 19:00

* 12.12.2009 - termin rezerwowy

Terminarz jest orientacyjny i w szczególnych przypadkach terminy poszczególnych kolejek mogą ulec przesunięciu. Z tym, że kolejka może zostać przesunięta tylko na późniejszy termin.

5. Prawidłowe rozwiązania zadań przedstawiane są przez organizatora po 7 dniach od ich zamieszczenia na forum. Jeżeli pojawią się zastrzeżenia do przedstawionych rozwiązań danej kolejki, należy je przesłać do organizatora konkursu w ciągu 24 godzin od zamieszczenia rozwiązań.

6. Klasyfikacja danej kolejki oraz klasyfikacja ogólna przedstawiana jest w okresie od 2 do 5 dni od zamieszczenia rozwiązań. Ewentualne reklamacje dotyczące punktacji należy zgłaszać do organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zamieszczenia klasyfikacji.

7. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach organizator konkursu może anulować zadanie oraz  przyznane za nie punkty. Musi to nastąpić przed rozpoczęciem następnej kolejki.


§ 4 - ZWYCIęZCA I NAGRODY

1. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Ogólna punktacja obejmuje sumę 19 najlepszych wyników danego uczestnika. Wynik najsłabszy jest pomijany. Brak udziału w danej kolejce oznacza 0 punktów za daną kolejkę.

2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku końcowego przez większą liczbę uczestników, zwycięzcą konkursu zostaje najmłodszy uczestnik .

3. Ogłoszenie wstępnych wyników konkursu nastąpi około 2-5 dni po zamieszczeniu rozwiązań ostatniej kolejki. Ogłoszenie ostatecznych wyników  nastąpi w trzeciej dekadzie grudnia 2009 r.

4. Nagrody rzeczowe otrzymają  uczestnicy, którzy zgromadzą największą liczbę punktów - laureaci.

5. Lista nagród zostanie ogłoszona najpóźniej cztery miesiące przed zakończeniem konkursu, czyli do 5.08.2009 r. Lista nagród zostanie utworzona na podstawie imiennych deklaracji sponsorów przesłanych do organizatora. Za przekazanie nagród laureatom konkursu odpowiedzialni są sponsorzy. Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku wycofania nagrody przez sponsora.

6. Liczba laureatów konkursu zostanie ustalona bezpośrednio po ustaleniu liczby nagród (listy nagród).

7. Nagrody będą wybierane przez laureatów konkursu z "listy nagród". Kolejność wyboru będzie zgodna z kolejnością w ogólnej klasyfikacji konkursu. Pierwszy wyboru dokona zwycięzca konkursu.

6. Sposób przekazania nagrody laureatom zostanie z nimi uzgodniony po uprawomocnieniu się wyników konkursu.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.


§ 5 - POSTANOWIENIA KOńCOWE

1. Organizator może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny. Decyzja o przerwaniu konkursu nie daje uczestnikom prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora konkursu.

2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika, który łamie regulamin konkursu.

3. Reklamacje, co do końcowego wyniku konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie 2 dni od opublikowania wstępnych wyników konkursu.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji.

5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


§ 6 - DODATKOWY

Mogę jedynie prosić wszystkich uczestników konkursu o przestrzeganie zasad "fair play". Internet stwarza możliwości rozwiązywania zadań "na skróty". Ale po pierwsze w takim przypadku zadowolenie z wygranej nie jest pełne, a po drugie, jeżeli zauważę tego typu próby będę im przeciwdziałał. Ta rywalizacja ma być przyjemnością dla Was - jako uczestników i dla mnie - jako organizatora Smile

Robert Bodzoń
Odpowiedz
#2
To jest wątek konkursowy. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać tutaj:
http://astro4u.net/yabbse/index.php?topic=13832.0

lub na PW.
Odpowiedz
#3
Pozdrawiam wszystkich konkurentów. Tak tak, postaram się namieszać nieco w szeregach! Wink
Liczę na sportową rywalizację bez niedozwolonego dopingu - oraz oklaski na ostatniej prostej dla zwycięzców. Smile
Odpowiedz
#4
"PER ASPERA AD ASTRA" - 1 KOLEJKA - 17.01.2009 godz. 19:00

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!


1. Zadanie dotyczy największego dzieła Mikołaja Kopernika, opisującego teorię heliocentryczną.

1a. Podaj polski tytuł tego dzieła. [1 pkt.]
1b. Podaj łaciński tytuł tego dzieła. [2 pkt.]
1c. Czy dzieło Mikołaja Kopernika trafiło na "Indeks ksiąg zakazanych"? [2 pkt.]

2. Kto jest twórcą trzech fundamentalnych praw astronomicznych, opisujących ruchy planet wokół Słońca? Podaj jego imię, nazwisko, oraz narodowość.[2 pkt.]

3. Zadanie dotyczy "galileuszowych satelitów" Jowisza.

3a. W którym roku Galileusz odkrył cztery najjaśniejsze satelity Jowisza? [1 pkt.]
3b. Który z satelitów odkrył jako ostatni? [2 pkt.]
3c. Jaką jasność miał ten satelita podczas odkrycia? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [2 pkt.]

4. Kto jest twórcą następujących dzieł astronomicznych: "Selenographii" (1647), "Cometographii" (1668), "Machinae Coelistis" (1679)? Podaj jego imię i nazwisko, oraz nazwę miasta, w którym urodził się i prowadził obserwacje. [2 pkt.]

5. 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi poszukując kolejną planetę, odkrył nieznane wcześniej ciało niebieskie. Podaj jego (obecną) nazwę. [1 pkt.]

6. Wymień nazwy księżyców, które są większe od najmniejszej planety Układu Słonecznego - Merkurego. [2 pkt.]

7. Co oznacza się za pomocą skrótu DC w przypadku obserwacji komet? [2 pkt.]

8. Podaj nazwę gwiazdy zmiennej (jej oznaczenie), której dotyczą poniższe wiadomości: [3 pkt.]

- znajduje się 11° od Deneba;
- w czasie wybuchu osiąga jasność ok. 8 mag.;
- wybuchy występują średnio co około 50 dni;
- pomiędzy wybuchami można ją dostrzec przez teleskopy o średnicy ok. 10-15 cm

9. Do nazw obiektów "głębokiego kosmosu" dopisz odpowiednie oznaczenia z Katalogu Messiera (np. Plejady - M45) [4 pkt.]

- Krab -
- Dzika Kaczka -
- Hantle -
- Wir -
- Pierścień -
- Czarnooka -
- Sowa -
- Sombrero -

10. Zadanie dotyczy najjaśniejszego kwazara widocznego na naszym niebie.

10a. Podaj nazwę kwazara (jego oznaczenie). [2 pkt.]
10b. W którym gwiazdozbiorze znajduje się ten kwazar? [1 pkt.]
10c. Jaką ma jasność? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

11. 24 października 2007 roku doszło do gwałtownego wybuchu komety, w wyniku którego  stała się ona obiektem dobrze widocznym gołym okiem (wcześniej była widoczna przez większe teleskopy).

11a. Jak nazywa się ta kometa? [1 pkt.]
11b. W którym gwiazdozbiorze znajdowała się w momencie wybuchu? [1 pkt.]
11c. Jaką maksymalną jasność osiągnęła? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

12. 20 listopada 2008 roku nad jednym z państw zaobserwowano przelot bardzo jasnego bolidu.

12a. Podaj nazwę tego państwa. [1 pkt.]
12b. Czy odnaleziono meteoryty związane z tym przelotem? [2 pkt.]

13. Jaką minimalną fazę osiągnie Mars w 2009 roku? (dopuszczalna pomyłka o 1%) [3 pkt.]

14. Jak nazywa się najjaśniejsza gwiazda zakrywana w 2009 roku przez Księżyc? Dodam, że jest to "gwiazda królewska". [2 pkt.]

15. Zadanie dotyczy zaćmień Słońca widocznych w przyszłości z obszaru Polski.

15a. Podaj datę (dzienną) najbliższego obrączkowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]
15b. Podaj datę (dzienną) najbliższego całkowitego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

16. Zadanie dotyczy odkrycia wulkanizmu na jednym z satelitów Jowisza.

16a. Która sonda kosmiczna odkryła czynne wulkany na jednym z satelitów Jowisza. [2 pkt.]
16b. Jaką nazwę nosi ten satelita Jowisza? [1 pkt.]

17. Zadanie dotyczy pierwszego amerykańskiego wahadłowca, który odbył lot w przestrzeni kosmicznej.

17a. Podaj nazwę wahadłowca. [1 pkt.]
17b. Podaj datę (dzienną) pierwszego startu. [2 pkt.]
17c. Czy do katastrofy wahadłowca (w czasie jego ostatniego lotu) doszło podczas startu, czy lądowania? [1 pkt.]

18. Jak nazywał się pierwszy ruchomy pojazd poruszający się po powierzchni Marsa, sterowany z Ziemi? [3 pkt.]

19. 14 stycznia 2005 roku próbnik Huygens wylądował na jednym z księżyców Układu Słonecznego.

19a. Podaj nazwę tego księżyca. [1 pkt.]
19b. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która przetransportowała próbnik z Ziemi. [2 pkt.]

20. Zadaniem sondy kosmicznej Deep Impact było zbadanie składu jądra pewnej komety. W tym celu impactor wystrzelony z sondy uderzył w kometę. Jak nazywa się kometa, o której mowa? [2 pkt.]


UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

Odpowiedz
#5
Nigdy nie twierdziłem, że będzie łatwo Wink  Zdaję sobie sprawę, że zadania pierwszej kolejki są czasochłonne, ale z premedytacją wstawiłem dużo pytań, aby zróżnicować punktację. W drugiej kolejce pytań będzie mniej, ale niekoniecznie będą łatwiejsze  :Smile

Przypominam - na rozwiązania czekam tydzień Smile
Odpowiedz
#6
Pozdrawiam serdecznie wszystkich startujących w bojach. Wink
Odpowiedz
#7
Do tej pory otrzymałem odpowiedzi od 41 osób Smile
Odpowiedz
#8
Minęła godzina 19:00, a więc zakończyła się pierwsza kolejka.  Wkrótce zamieszczę prawidłowe odpowiedzi.
Odpowiedz
#9
"PER ASPERA AD ASTRA" - 1 KOLEJKA  - ODPOWIEDZI


1. Zadanie dotyczy największego dzieła Mikołaja Kopernika, opisującego teorię heliocentryczną.

1a. Podaj polski tytuł tego dzieła. [1 pkt.]
1b. Podaj łaciński tytuł tego dzieła. [2 pkt.]
1c. Czy dzieło Mikołaja Kopernika trafiło na "Indeks ksiąg zakazanych"? [2 pkt.]

1a. "O obrotach (sfer niebieskich)"
1b. "De revolutionibus (orbium coelestium)"
1c. tak


2. Kto jest twórcą trzech fundamentalnych praw astronomicznych, opisujących ruchy planet wokół Słońca? Podaj jego imię, nazwisko, oraz narodowość.[2 pkt.]

Jan Kepler (Johannes Kepler); Niemiec

3. Zadanie dotyczy "galileuszowych satelitów" Jowisza.

3a. W którym roku Galileusz odkrył cztery najjaśniejsze satelity Jowisza? [1 pkt.]
3b. Który z satelitów odkrył jako ostatni? [2 pkt.]
3c. Jaką jasność miał ten satelita podczas odkrycia? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [2 pkt.]

3a. 1610 r.
3b. Ganimedesa
3c. ok. 4,65 mag.
(dopuszczalny zakres 4,15 - 5,15 mag.)

4. Kto jest twórcą następujących dzieł astronomicznych: "Selenographii" (1647), "Cometographii" (1668), "Machinae Coelistis" (1679)? Podaj jego imię i nazwisko, oraz nazwę miasta, w którym urodził się i prowadził obserwacje. [2 pkt.]

Jan Heweliusz; Gdańsk

5. 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi poszukując kolejną planetę, odkrył nieznane wcześniej ciało niebieskie. Podaj jego (obecną) nazwę. [1 pkt.]

Ceres

6. Wymień nazwy księżyców, które są większe od najmniejszej planety Układu Słonecznego - Merkurego. [2 pkt.]

Ganimedes, Tytan

7. Co oznacza się za pomocą skrótu DC w przypadku obserwacji komet? [2 pkt.]

DC (ang. degree of condensation) - stopień kondensacji otoczki komety

8. Podaj nazwę gwiazdy zmiennej (jej oznaczenie), której dotyczą poniższe wiadomości: [3 pkt.]

- znajduje się 11° od Deneba;
- w czasie wybuchu osiąga jasność ok. 8 mag.;
- wybuchy występują średnio co około 50 dni;
- pomiędzy wybuchami można ją dostrzec przez teleskopy o średnicy ok. 10-15 cm

SS Cygni

9. Do nazw obiektów "głębokiego kosmosu" dopisz odpowiednie oznaczenia z Katalogu Messiera (np. Plejady - M45) [4 pkt.]

- Krab - M1
- Dzika Kaczka - M11
- Hantle - M27
- Wir - M51
- Pierścień - M57
- Czarnooka - M64
- Sowa - M97
- Sombrero - M104


10. Zadanie dotyczy najjaśniejszego kwazara widocznego na naszym niebie.

10a. Podaj nazwę kwazara (jego oznaczenie). [2 pkt.]
10b. W którym gwiazdozbiorze znajduje się ten kwazar? [1 pkt.]
10c. Jaką ma jasność? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

10a. 3C 273
10b. Panna
10c. ok. 12,8 mag.
(jednak ze względu na zmiany jasności kwazara za poprawne przyjmuję odpowiedzi w zakresie 11,7-13,3 mag.)

11. 24 października 2007 roku doszło do gwałtownego wybuchu komety, w wyniku którego  stała się ona obiektem dobrze widocznym gołym okiem (wcześniej była widoczna przez większe teleskopy).

11a. Jak nazywa się ta kometa? [1 pkt.]
11b. W którym gwiazdozbiorze znajdowała się w momencie wybuchu? [1 pkt.]
11c. Jaką maksymalną jasność osiągnęła? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

11a. 17P/ Holmes
11b. Perseusza
11c. ok. 2,3 mag.
(dopuszczalny zakres 1,8 - 2,8 mag.)

12. 20 listopada 2008 roku nad jednym z państw zaobserwowano przelot bardzo jasnego bolidu.

12a. Podaj nazwę tego państwa. [1 pkt.]
12b. Czy odnaleziono meteoryty związane z tym przelotem? [2 pkt.]

12a. Kanada
12b. tak


13. Jaką minimalną fazę osiągnie Mars w 2009 roku? (dopuszczalna pomyłka o 1%) [3 pkt.]

88,38% (dopuszczalny zakres 87,38 - 89,38 %)

14. Jak nazywa się najjaśniejsza gwiazda zakrywana w 2009 roku przez Księżyc? Dodam, że jest to "gwiazda królewska". [2 pkt.]

Antares

15. Zadanie dotyczy zaćmień Słońca widocznych w przyszłości z obszaru Polski.

15a. Podaj datę (dzienną) najbliższego obrączkowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]
15b. Podaj datę (dzienną) najbliższego całkowitego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

15a.  zaćmienie obrączkowe - 13.07.2075 r.
15b.  zaćmienie całkowite - 07.10.2135 r.


16. Zadanie dotyczy odkrycia wulkanizmu na jednym z satelitów Jowisza.

16a. Która sonda kosmiczna odkryła czynne wulkany na jednym z satelitów Jowisza. [2 pkt.]
16b. Jaką nazwę nosi ten satelita Jowisza? [1 pkt.]

16a. Voyager 1 (niestety, dwie lub trzy osoby nie podały numeru)
16b. Io

17. Zadanie dotyczy pierwszego amerykańskiego wahadłowca, który odbył lot w przestrzeni kosmicznej.

17a. Podaj nazwę wahadłowca. [1 pkt.]
17b. Podaj datę (dzienną) pierwszego startu. [2 pkt.]
17c. Czy do katastrofy wahadłowca (w czasie ostatniego lotu) doszło podczas startu, czy lądowania? [1 pkt.]

17a. Columbia
17b. 12.04.1981 r.
17c. podczas lądowania


18. Jak nazywał się pierwszy ruchomy pojazd poruszający się po powierzchni Marsa, sterowany z Ziemi? [3 pkt.]

Sojourner (pytanie dotyczyło pojazdu)

19. 14 stycznia 2005 roku próbnik Huygens wylądował na jednym z księżyców Układu Słonecznego.

19a. Podaj nazwę tego księżyca. [1 pkt.]
19b. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która przetransportowała próbnik z Ziemi. [2 pkt.]

19a. Tytan
19b. Cassini


20. Zadaniem sondy kosmicznej Deep Impact było zbadanie składu jądra pewnej komety. W tym celu impactor wystrzelony z sondy uderzył w kometę. Jak nazywa się kometa, o której mowa? [2 pkt.]

9P/Tempel 1


Za kilka chwil podam jaki był procent poprawnych odpowiedzi.

Odpowiedz
#10
Odsetek poprawnych odpowiedzi.

1b. 98%
1c. 96%
2. 98%
3a. 96%
3b. 83%
3c. 70%
4. 98%
5. 100%

6. 93%
7. 85%
8. 47%
9. 98%
10a. 94%
10b. 98%
10c. 96%

11a. 96%
11b. 96%
11c. 91%
12a. 98%
12b. 68%
13. 49%
14. 51%
15a. 94%
15b. 92%

16a. 77%
16b. 100%
17a. 92%
17b. 91%
17c. 89%
18. 53%
19a. 100%
19b. 98%
20. 96%
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości