Witaj gościu, Jeśli czytasz tę wiadomość to znaczy że nie jesteś zarejestrowany. Kliknij i zarejestruj się by w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszego forum.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propozycja - konkursu - "BLIŻEJ GWIAZD" - INTERNETOWY KONKURS ASTRONOMICZNY
#11
Pora przejść do sprawy nagród. Długo zastanawiałem się jak podejść do tego tematu, tak aby nie było żadnego zgrzytu. I jest to jedyna sprawa, której wciąż do końca nie rozstrzygnąłem. Do tej pory sam fundowałem nagrody i nie było problemu. Natomiast nie mam żadnego doświadczenia z pozyskaniem sponsorów, a temat jest nazwijmy delikatny.

Z jednej strony zależy mi, aby konkurs był rywalizacją "sportową", a jego głównym celem zdobycie wiedzy przez uczestników konkursu i satysfakcji z osiągniętego wyniku. Z drugiej zaś strony zdaję sobie sprawę, że w przypadku konkursu z nagrodami rywalizacja będzie intensywniejsza, a zaangażowanie uczestników większe.

Dlatego nagrody będą. Na dzisiaj nie wiem ile i jakie. Na ogół wraz z rozpoczęciem konkursu przedstawiana jest lista nagród. Obawiam się, że tym razem tak nie będzie. Do rozpoczęcia konkursu pozostały dwa tygodnie. To mało czasu, a chciałbym, aby nie było żadnej wpadki. Dodam też, że wolałbym zebrać więcej tańszych nagród, niż dwie, trzy droższe. Chciałbym aby większa liczba uczestników mogła cieszyć się z wygranej rzeczowej.

Najbardziej skłaniam się ku sponsoringowi indywidualnemu. Osoby, które mają możliwość przekazania nagrody poinformowałyby mnie o tym, przesyłając odpowiednią deklarację imienną. Ja w wątku konkursowym informowałbym o tym, co zostało zadeklarowane, ale listę darczyńców przedstawiłbym osobno, być może dopiero po udanym zakończeniu konkursu (lub zebraniu deklaracji). Chcę uhonorować sponsorów, ale nie przypisywać konkretnych nagród, do konkretnych osób. Dlaczego? Dlatego, że nie chciałbym, aby pojawiły się ewentualne głosy, że ten dał "to", a ten "tylko to" lub "aż to".

Chciałbym także, aby podobnie jak we wcześniej organizowanych przeze mnie konkursach laureaci mieli możliwość wyboru nagrody, tak aby była ona zgodna z ich zapotrzebowaniem.

Tak wyglądają moje przemyślenia. Najprawdopodobniej regulamin konkursu pojawi się lada dzień, ale na razie bez konkretnej informacji o nagrodach.
Odpowiedz
#12
Poniżej przedstawiam do wglądu regulamin konkursu. Jeżeli ktoś zauważy jakąś usterkę lub przeoczenie to proszę o wiadomość. Zmieniłem tytuł konkursu, ponieważ na forach jest aktualna inicjatywa "Bliżej gwiazd", związana między innymi z zimowym zlotem obserwacyjnym.
Myślę, że każdy kto przebrnie przez trudy konkursu sięgnie gwiazd ("Per aspera ad astra" - Przez ciernie (trudy) do gwiazd). Jeżeli wszystko będzie w porządku, to wkrótce otworzę nowy wątek, już typowo konkursowy (ten jest informacyjny), gdzie regulamin pojawi się na pierwszej pozycji.

Jednocześnie proszę pamiętać, że ten konkurs ma być przede wszystkim wspólną zabawą i możliwością poszerzenia własnej wiedzy (nawet ja układając zadania  zapewne dowiem się wielu nowych rzeczy). Rywalizacją także, ale w drugiej kolejności.

Proszę także ewentualnych sponsorów (indywidualnych) o przemyślenie, jaką mogą zaoferować nagrodę. Specjalnie daję dużo czasu (lista nagród zostanie zamknięta już w trakcie konkursu), tak aby potem nie było żadnych niedomówień. Jeżeli ktoś się zdecyduje, proszę o informację na PW.


REGULAMIN KONKURSU ASTRONOMICZNEGO „PER ASPERA AD ASTRA"


§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Per aspera ad astra".

2. Konkurs jest elementem obchodów "Międzynarodowego Roku Astronomii 2009".

3. Konkurs - trwa od 17 stycznia 2009 r. do 5 grudnia 2009 r. (do 12 grudnia 2009 r.)*


§ 2 - UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik forum (Astro4u; AstroForum; Astromaniak).

2. W konkursie nie może brać udziału organizator, a także członkowie jego rodziny.


§ 3 - ZASADY KONKURSU

1. Konkurs składa się z 20 kolejek. Każda kolejka składa się z 20 zadań.
    Razem stanowi to 400 zadań dla upamiętnienia 400-lecia zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych.

2. Każda kolejka składa się z 20 zadań o następującej tematyce:

a) historia astronomii - 5 zadań
b) budowa wszechświata - 5 zadań
c) zjawiska astronomiczne - 5 zadań
d) misje kosmiczne - eksploracja Układu Słonecznego - 5 zadań

3. Za poprawne rozwiązanie zadań przyznawane są punkty. Za jedno zadanie można otrzymać od 1 do 6 punktów. Liczba punktów zależna jest od stopnia trudności oraz złożoności zadania. Suma z 20 zadań daje zawsze 60 pkt. Dodatkowe punkty przyznawane są za szybkie przesłanie odpowiedzi.

W każdej z 20 kolejek  można zdobyć maksymalnie 66 pkt.
66 lat to okres jaki upłynął od wydania dzieła Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" do momentu zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych (1543-1609).

PUNKTACJA:
- punkty przyznawane za poprawne rozwiązanie zadań - maksymalnie 60 pkt. za 1 kolejkę
- punkty przyznawane za czas przesłania zadań - maksymalnie 6 pkt. za 1 kolejkę

6 pkt. - zadania przesłane do 30 minut od ich zamieszczenia
5 pkt. - zadania przesłane do 1 godziny od ich zamieszczenia
4 pkt. - zadania przesłane do 2 godzin od ich zamieszczenia
3 pkt. - zadania przesłane do 3 godzin od ich zamieszczenia
2 pkt. - zadania przesłane do 6 godzin od ich zamieszczenia
1 pkt. - zadania przesłane do 24 godzin od ich zamieszczenia

4. Zadania przedstawiane są zgodnie z przedstawionym niżej  terminarzem, w soboty o godzinie 19:00. Rozwiązania zadań należy przesłać jako Prywatną Wiadomość do organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać ich na forum! Zadania można przesyłać w ciągu 7 dni od ich zamieszczenia.

TERMINARZ:

01 kolejka - 17.01.2009 - godz. 19:00
02 kolejka - 31.01.2009 - godz. 19:00
03 kolejka - 14.02.2009 - godz. 19:00
04 kolejka - 07.03.2009 - godz. 19:00
05 kolejka - 21.03.2009 - godz. 19:00
06 kolejka - 04.04.2009 - godz. 19:00
07 kolejka - 18.04.2009 - godz. 19:00
08 kolejka - 09.05.2009 - godz. 19:00
09 kolejka - 30.05.2009 - godz. 19:00
10 kolejka - 13.06.2009 - godz. 19:00
11 kolejka - 04.07.2009 - godz. 19:00
12 kolejka - 18.07.2009 - godz. 19:00
13 kolejka - 01.08.2009 - godz. 19:00
14 kolejka - 30.08.2009 - godz. 19:00
15 kolejka - 12.09.2009 - godz. 19:00
16 kolejka - 03.10.2009 - godz. 19:00
17 kolejka - 24.10.2009 - godz. 19:00
18 kolejka - 07.11.2009 - godz. 19:00
19 kolejka - 21.11.2009 - godz. 19:00
20 kolejka - 05.12.2009 - godz. 19:00

* 12.12.2009 - termin rezerwowy

Terminarz jest orientacyjny i w szczególnych przypadkach terminy poszczególnych kolejek mogą ulec przesunięciu. Z tym, że kolejka może zostać przesunięta tylko na późniejszy termin.

5. Prawidłowe rozwiązania zadań przedstawiane są przez organizatora po 7 dniach od ich zamieszczenia na forum. Jeżeli pojawią się zastrzeżenia do przedstawionych rozwiązań danej kolejki, należy je przesłać do organizatora konkursu w ciągu 24 godzin od zamieszczenia rozwiązań.

6. Klasyfikacja danej kolejki oraz klasyfikacja ogólna przedstawiana jest w okresie od 2 do 5 dni od zamieszczenia rozwiązań. Ewentualne reklamacje dotyczące punktacji należy zgłaszać do organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zamieszczenia klasyfikacji.

7. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach organizator konkursu może anulować zadanie oraz  przyznane za nie punkty. Musi to nastąpić przed rozpoczęciem następnej kolejki.


§ 4 - ZWYCIęZCA I NAGRODY

1. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Ogólna punktacja obejmuje sumę 19 najlepszych wyników danego uczestnika. Wynik najsłabszy jest pomijany. Brak udziału w danej kolejce oznacza 0 punktów za daną kolejkę.

2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku końcowego przez większą liczbę uczestników, zwycięzcą konkursu zostaje najmłodszy uczestnik .

3. Ogłoszenie wstępnych wyników konkursu nastąpi około 2-5 dni po zamieszczeniu rozwiązań ostatniej kolejki. Ogłoszenie ostatecznych wyników  nastąpi w trzeciej dekadzie grudnia 2009 r.

4. Nagrody rzeczowe otrzymają  uczestnicy, którzy zgromadzą największą liczbę punktów - laureaci.

5. Lista nagród zostanie ogłoszona najpóźniej cztery miesiące przed zakończeniem konkursu, czyli do 5.08.2009 r. Lista nagród zostanie utworzona na podstawie imiennych deklaracji sponsorów przesłanych do organizatora. Za przekazanie nagród laureatom konkursu odpowiedzialni są sponsorzy. Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku wycofania nagrody przez sponsora.

6. Liczba laureatów konkursu zostanie ustalona bezpośrednio po ustaleniu liczby nagród (listy nagród).

7. Nagrody będą wybierane przez laureatów konkursu z "listy nagród". Kolejność wyboru będzie zgodna z kolejnością w ogólnej klasyfikacji konkursu. Pierwszy wyboru dokona zwycięzca konkursu.

6. Sposób przekazania nagrody laureatom zostanie z nimi uzgodniony po uprawomocnieniu się wyników konkursu.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.


§ 5 - POSTANOWIENIA KOńCOWE

1. Organizator może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny. Decyzja o przerwaniu konkursu nie daje uczestnikom prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora konkursu.

2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika, który łamie regulamin konkursu.

3. Reklamacje, co do końcowego wyniku konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie 2 dni od opublikowania wstępnych wyników konkursu.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji.

5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

6. Organizatorem konkursu jest Robert Bodzoń.


Odpowiedz
#13
Chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę organizacyjną. Przypominam, że zadania będą zamieszczane na trzech forach:
Astro4u
Astromaniak
Astro-Forum

Może zdarzyć się, że będę miał problemy z załadowaniem zadań na jedno z for. Wówczas proszę korzystać "awaryjnie" z sąsiedniego forum. Jeżeli zadania załaduję na fora A i B, a będę miał problemy z forum C, to po kilku minutach mogę poprosić kogoś o przekopiowanie zadań z forum A lub B na forum C.

Piszę to wszystko "na wszelki wypadek". Do tej pory zorganizowałem chyba 7 konkursów i nie przypominam sobie, aby problemy z wczytaniem trwały dłużej niż minutę. Wolę jednak dmuchać na zimne Wink
Odpowiedz
#14
Robert, sorki za może głupie pytanie, ale czy mógłbyś napisać, jakie konkretnie wykorzystanie sieci uważasz za "nie fair"? A jeśli nie chcesz podpowiadać  Wink, to jakie jest dopuszczalne? Bo rozumiem, że w ogóle można zajrzeć tu czy tam. Czy tak? Nie chciałbym grać niezgodnie z zasadami, poza tym może się zdarzyć, że każdy zinterpretuje §6 inaczej.
MTO-11 SA @ EQ-2, Lichter 10x50, Bresser 10x50 (do wyboru), PCVC 840K LX and many, many more...
Odpowiedz
#15
(18.01.09, 14:56)Michał link napisał(a): Robert, sorki za może głupie pytanie, ale czy mógłbyś napisać, jakie konkretnie wykorzystanie sieci uważasz za "nie fair"?

W konkursie geograficznym miałem przypadek, że jedna osoba, która rozwiązała zadania, przesłała odpowiedzi drugiej (koledze) i ta druga (po kosmetycznych zmianach) przesłała je jako swoje do mnie  :-\.

Ostatecznie obie te osoby nie otrzymały punktów za kolejkę i dodatkowo dostały ostrzeżenie, że jeszcze jedna taka próba i wylecą z konkursu.
Odpowiedz
#16
czy potwierdzasz jak w konkursie geograficznym otrzymanie odpowiedzi?? od wczorajszego wieczora nie wiem czy doszło
choć w sumie na tyle for i chętnych pewnie to technicznie niemożliwe ...
hmmmmm...
Odpowiedz
#17
(18.01.09, 15:32)Tadeopulous link napisał(a): czy potwierdzasz jak w konkursie geograficznym otrzymanie odpowiedzi?? od wczorajszego wieczora nie wiem czy doszło

W przypadku konkursu geograficznego większość odpowiedzi otrzymywałem w ciągu godziny od zamieszczenia pytań. Mogłem więc siedzieć przy komputerze i odpowiadać, gdy przyszły odpowiedzi. Tutaj konkurs trwa cały czas, a odpowiedzi jest znacznie więcej. Twoje odpowiedzi otrzymałem Smile
Odpowiedz
#18
superowo
Big Grin
hmmmmm...
Odpowiedz
#19
Już za kilka minut druga konkursowa kolejka. Przypominam, że odpowiedzi przesyłamy tylko na moją skrzynkę prywatnych wiadomości. Przesyłamy jeden zestaw w całości, bez możliwości "dosyłania" odpowiedzi.

Potwierdzenia otrzymania odpowiedzi będę rozsyłał jutro. Niestety dopadło mnie grypsko i nie mogę zbyt długo siedzieć przy komputerze.

Miło mi poinformować, że do listy darczyńców dołączyła trzecia osoba Smile
Odpowiedz
#20
Dwie sprawy dotyczące konkursu.

Mam uzasadnione podejrzenia, że co najmniej jedna osoba wysyła odpowiedzi z dwóch kont (jedna osoba - dwóch użytkowników). Proszę tego nie robić. Przyjdzie czas, że dokładnie przyjrzę się sprawie i jeżeli moje podejrzenie sprawdzi się będę zmuszony usunąć tę osobę z konkursu.

I teraz coś milszego. Do tej pory pięć osób zadeklarowało nagrody na rzecz konkursu. Dwie w formie "cegiełki finansowej", jedna gadżety astro, jedna książkę, jedna instrument obserwacyjny. Dziękuję za dotychczasowe deklaracje i czekam na następne  Rolleyes Liczę na to, że takie będą w miarę postępu konkursu Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości